Помилка
  • JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 51

До уваги жителів Волинської області!

Деталі

Відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція), якщо особа вважає себе особисто і безпосередньо жертвою порушення однією з держав одного або кількох прав, гарантованих Конвенцією та Протоколів до неї, вона має право самостійно звернутись за захистом своїх прав до Європейського суду з прав людини (далі - Європейський суд) із заявою проти Високої Договірної Сторони.

 Російська Федерація ратифікувала Конвенцію і відповідна скарга може бути подана до Європейського суду проти Російської Федерації. Відповідно до статті 35 Конвенції Європейський суд може брати справу до розгляду лише після того, як було вичерпано всі національні засоби юридичного захисту, згідно із загальновизнаними принципами міжнародного права, і впродовж шести місяців від дати постановления остаточного рішення на національному рівні. Детальніше практика Європейського суду щодо прийнятності заяв викладена українською мовою у Практичному посібнику щодо прийнятності заяв, з яким можна ознайомитись на сайті Європейського суду за адресою http://www.echr.coe.int/Documents/Admissibilitv guide UKR.pdf.

         Варто зазначити, що з позиції Уряду на сьогодні не існує ефективних національних засобів захисту, які надавали б можливість особам відновити порушені Російською Федерацією права. Проте, з огляду на відсутність практики Європейського суду з цього приводу, неможливо передбачити його позицію щодо прийнятності заяви в розрізі вичерпання національних засобів юридичного захисту. Згідно з Правилом 47 Регламенту Європейського суду кожна заява повинна містити всю інформацію, яка вимагається у відповідних частинах формуляра. У ній мають бути зазначені: ім’я, дата народження, громадянство та адреса заявника, якщо у заявника є представник, його ім’я, рід занять, адреса, номери телефону і факсу та електронна адреса; найменування Договірної Сторони або Сторін, проти яких подається заява; стислий і розбірливий виклад фактів; стислий і розбірливий виклад стверджуваного порушення (порушень) Конвенції, а також відповідних аргументів; стислий виклад інформації про дотримання заявником умов прийнятності, викладених у статті 35 § 1 Конвенції; документи, які додаються на підтримку заяви, повинні бути надані в хронологічному порядку, пронумеровані та чітко позначені. Всі неповні скарги (без усієї інформації, що вимагається за формуляром, і копій документів) можуть бути відхилені Європейським судом. Правило 45 Регламенту Європейського суду вимагає, щоб заява була підписана заявником або його представником. Заяву слід надіслати на адресу Секретаріату Європейського суду: The Registrar European Court of Human Rights Council of Europe F - 67075 Strasbourg Cedex France.

Для ознайомлення з повним переліком прав, захист яких гарантує Конвенція та Протоколи до неї, перейдіть за посиланням http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts&c=#n1359128122487_pointer, де можна безпосередньо ознайомитись із текстом Конвенції та Протоколів до неї.

Формуляр заяви до Європейського суду та порядок його заповнення розміщено на офіційному сайті Міністерства юстиції України (http://www.minjust.gov.ua/162). Також вичерпна інформація щодо порядку звернення разом із формуляром заяви та нотаткою для його заповнення містяться на сайті Європейського суду як українською (http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/ukr&c=), так і російською (http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/rus&c=) мовами.

Більш детально ознайомитись із процедурою розгляду справ Європейським судом можна у розділі «Практичні рекомендації», на офіційному сайті Європейського суду за посиланням http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts/rules&c=#n1347877334990_pointer

Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Волинській області надаватиметься сприяння у заповненні формуляра заяви до Європейського суду з прав людини громадянам, які вважатимуть за потрібне звернутись до Європейського суду у зв'язку із порушенням Російською Федерацією їх прав, гарантованих Конвенцією, на окупованій території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя, а також у південно-східних областях України.

   
© 2014 Волинський обласний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги | При використанні матеріалів сайту посилання обов'язкове
Розробка: Троценко Сергій | [email protected] legalaid.gov.ua