Уряд посилив захист прав людини шляхом доступу до безоплатної вторинної правової допомоги та підвищення якості її надання

Деталі
Дата публікації: Понеділок, 23 березня 2015, 17:45
Share

km11 березня Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо захисту прав людини шляхом спрощення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги та підвищення якості її надання», яким вносяться зміни до низки актів Уряду щодо захисту прав людини, які є системоутворюючими у сфері надання безоплатної правової допомоги.

Прийнята постанова враховує положення проекту Стратегії реформування судоустрою та судочинства, інших суміжних правових інститутів, розробленої Радою з питань судової реформи при Президентові України, приводить акти законодавства у відповідність до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» у зв’язку з прийняттям нового Закону України «Про прокуратуру».

Рішення Уряду дозволить забезпечити ефективну реалізацію права людини на отримання якісної безоплатної вторинної правової допомоги та спрямоване на вирішення таких основних проблем:

Прийнята постанова вносить зміни до 5-ти постанов Уряду:

«Про затвердження Порядку і умов проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги» (від 28 грудня 2011 року № 1362 ), яка:
- визначає повноваження Координаційного центру з надання правової допомоги (далі – Координаційний центр) та регіональних центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – регіональні центри) щодо організації та проведення конкурсу з відбору адвокатів (раніше частина таких повноважень належала територіальним органам Міністерства юстиції); функціонування єдиного Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу (раніше Закон передбачав функціонування 54-х локальних реєстрів – з відомостями про адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги на постійній або тимчасовій основі); визначає підстави для проведення повторного конкурсу у разі порушення порядку проведення конкурсу або його окремих етапів, уточнює вимоги до претендентів, встановлює низку обмежень щодо використання засобів зв'язку, пристроїв зчитування, обробки та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів під час виконання претендентами тестових завдань, визначає тривалість виконання цих завдань, внесення претендентом виправлень до виконаного ним тестового завдання тощо;

«Про затвердження Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб» (від 28 грудня 2011 року № 1363 ), яка:
-конкретизує вимоги та механізм інформування регіональних центрів про випадки затримання за підозрою у вчиненні злочину, затримання на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання з метою приводу, застосування адміністративного затримання чи адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Інформація про такі випадки затримання надаватиметься органами (посадовими особами), уповноваженими здійснювати адміністративне затримання; органами досудового розслідування; слідчими, прокурорами, службовими особами, відповідальними за перебування затриманих, іншими уповноваженими службовими особами; а також безпосередньо затриманими особами, особами до яких застосовано адміністративний арешт, або обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, близькими родичами та членами її сім’ї, перелік яких визначено у Порядку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України;

«Про затвердження Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі» (від 11 січня 2012 року № 8 ), яка:
-встановлює додаткові умови укладання з адвокатами відповідних контрактів (договорів), а саме: обґрунтована необхідність залучення адвоката для надання безоплатної вторинної правової допомоги на постійній основі з урахуванням потреб відповідної адміністративно-територіальної одиниці, забезпечення доступу осіб до безоплатної вторинної правової допомоги та постійного підвищення якості її надання; відсутність дисциплінарних стягнень у адвоката протягом року; участь адвоката у заходах з підвищення кваліфікації адвокатів, організованих протягом поточного або попереднього бюджетного періоду Координаційним центром з надання правової допомоги або регіональним центром з надання вторинної правової допомоги (крім адвокатів, з якими контракт укладається вперше); відсутність обґрунтованих скарг на дії адвоката, що надійшли до регіонального центру і розглянуті ним у межах компетенції протягом року (крім адвокатів, з якими контракт укладається вперше). Крім того, передбачається, що контракт (договір) укладається з адвокатом на визначений строк протягом бюджетного періоду, а в частині оплати послуг та відшкодування витрат – до завершення виконання доручень, виданих на підставі цього контракту (договору), проведення повного розрахунку (оплати). Також змінами до зазначеної постанови передбачено викладення у новій редакції примірних контракту та договору з адвокатом, який надає безоплатну вторинну правову допомогу. В оновлених формах контракту та договору враховано кращу практику організації надання безоплатної вторинної правової допомоги, зокрема встановлено максимальну кількість доручень, що може бути надана одному адвокату, з метою покращення бюджетного планування встановлено строк подання адвокатом до регіонального центру документів, необхідних для отримання винагороди, уточнено обов’язки та відповідальність обох сторін контракту (договору), підстави для припинення дії контракту (договору) тощо;

«Про утворення Координаційного центру з надання правової допомоги та ліквідацію Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції» (від 6 червня 2012 року № 504 ), яка:
-передбачає зміни до затвердженого цією постановою Положення про Координаційний центр з надання правової допомоги зумовлене прагненням до забезпечення відкритості і прозорості системи безоплатної вторинної правової допомоги. З цією метою уточнено раніше визначені та зафіксовано такі, що реалізувалися на підставі інших актів законодавства, повноваження Координаційного центру, вимоги до претендентів на посади у системі безоплатної вторинної правової допомоги або обов’язки встановити такі вимоги, повноваження щодо регламентації діяльності центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, їх структурних підрозділів та працівників тощо;

«Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу» (від 17 вересня 2014 року № 465 ):
-У зв’язку із положеннями Закону, що передбачають надання безоплатної вторинної правової допомоги особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, та необхідністю адвокатів прибувати до таких осіб, змінами до цієї постанови конкретизується механізм відшкодування витрат адвокатів у разі відрядження за межі регіону (добові, витрати, пов’язані з найманням житлового приміщення) з метою побачення з клієнтом, ознайомлення з матеріалами справи, опитування осіб, участі у судовому засіданні, а також у разі зміни підсудності кримінального провадження чи підслідності кримінального правопорушення, зміни місця тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого чи відбування покарання засудженої особи, якій адвокат надає правову допомогу. Крім того, з метою посилення бюджетної дисципліни і покращення бюджетного планування змінами до цієї постанови передбачено запровадження коефіцієнта вчасності звітування (Кзвіт), що застосовуватиметься при кожному розрахунку розміру винагороди адвоката і значення якого коливатиметься від 1 (вчасно подані адвокатом документи) до 0 (документи подані адвокатом у строк понад 120 днів після виконання доручення чи завершення стадії провадження).З іншого боку, скасовано понижуючі коефіцієнти для випадків розгляду угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим та розгляду угоди між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості у кримінальних провадженнях на стадії суду першої інстанції.

 


 

Герб України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 березня 2015 р. № 110

Київ

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України щодо захисту
прав людини шляхом спрощення доступу до
безоплатної вторинної правової допомоги
та підвищення якості її надання

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                                                             А. ЯЦЕНЮК

Зміни, що додаються