Нормативна база для утворення Наглядової ради сформована

Деталі
Дата публікації: Середа, 28 серпня 2019, 09:44
Share

69152637 2246168792147439 2370087855876734976 nНаказами Міністерства юстиції України затверджені Положення про Наглядову раду Координаційного центру з надання правової допомоги та Порядок проведення конкурсу щодо обрання її членів. Ці важливі документи завершують етап формування нормативної бази для утворення Наглядової ради.

«Ми створюємо нову модель управління системою надання безоплатної правової допомоги через незалежну Наглядову раду. Раніше доводилось використовувати різноманітні платформи та механізми для того, щоб отримати експертну допомогу в процесі розвитку системи БПД, зараз ми сподіваємось, що новостворений орган сприятиме забезпеченню ефективної роботи в сфері захисту прав громадян та у реалізації перспективних завдань розвитку», – зазначив директор Координаційного центру з надання правової допомоги Олексій Бонюк.

Основними принципами діяльності Наглядової ради є політична нейтральність, незалежність, колегіальність та відкритість у прийнятті рішень, прозорість діяльності, а також дотримання місії, бачення та цінностей системи надання БПД. Наглядова рада діятиме в інтересах системи надання безоплатної правової допомоги та суспільства загалом.

Крім власне нагляду за діяльністю системи, новий орган забезпечить незалежність управління. У комплексі це має підвищити довіру громадськості до системи надання безоплатної правової допомоги.

Наглядова рада буде заслуховувати щорічний, зокрема фінансовий, звіт директора Координаційного центру та оцінюватиме його діяльність. Також до функцій Наглядової ради віднесено ідентифікацію та оцінювання ризиків (політичних, фінансових та інших) з відповідними пропозиціями щодо їхнього запобігання і мінімізації можливих наслідків, внесення пропозицій щодо пріоритетів розвитку системи, нормативного регулювання та міжнародного співробітництва, удосконалення діяльності Координаційного центру та його територіальних відділень, фінансування системи та залучення додаткових ресурсів тощо.

Наглядова рада формується у складі дев’яти членів з урахуванням різних спеціальних компетенцій (серед яких – управління людськими ресурсами, ведення та управління змінами, управління фінансами, публічна служба, правнича діяльність та інші). Члени Наглядової ради повинні мати бездоганну ділову репутацію, вищу освіту, досвід роботи не менше п’яти років у визначених сферах. Строк повноважень членів Наглядової ради не може перевищувати п’яти років. Третина складу Наглядової ради оновлюється один раз на два роки.

Склад Наглядової ради затверджується Міністерством юстиції. Відбір членів Наглядової ради здійснюється на конкурсній основі. Порядок проведення конкурсу щодо обрання членів Наглядової ради Координаційного центру передбачає, що Міністр юстиції України своїм наказом створює відповідну комісію.

Конкурс проводиться за такими етапами:
1) прийняття рішення про оголошення конкурсу;
2) визначення умов проведення конкурсу та затвердження тексту оголошення про проведення конкурсу;
3) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
4) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;
5) перевірка поданих документів на відповідність установленим вимогам та прийняття рішення про допуск або відмову у допуску до участі у наступному етапі конкурсу;
6) проведення співбесіди та оцінювання рівня компетенцій кандидатів;
7) визначення загальних балів кандидатів, формування переліку кандидатів, які отримали найвищі бали, та подання його Міністру юстиції України;
8) оприлюднення результатів конкурсу.

Конкурс триває не більше 45 робочих днів з моменту оприлюднення оголошення про конкурс.

Склад конкурсної комісії формується із восьми осіб: чотири є працівниками Мін’юсту, інші чотири рекомендовані міжнародними партнерами, що протягом тривалого часу співпрацюють з Координаційним центром з надання правової допомоги.

«Нашим ключовим партнерам запропоновано внести пропозиції щодо членів конкурсної комісії для формування складу Наглядової ради. Це Офіс Ради Європи в Україні, відділ з правоохоронних питань (INL) Посольства США в Україні, українсько-канадський проект «Доступна та якісна правова допомога» та Міжнародний фонд «Відродження». До конкурсної комісії увійдуть авторитетні представники громадянського суспільства», – зазначив Олексій Бонюк.

На засіданнях конкурсної комісії як спостерігачі можуть бути присутні представники громадських, міжнародних та міжурядових організацій, які є партнерами системи надання БПД.

Очікується, що найближчим часом буде сформовано конкурсну комісію та прийнято рішення про проведення конкурсу з відбору членів Наглядової ради. Процес відбору членів ради буде публічним, зокрема на офіційних веб-сайтах Мін’юсту та Координаційного центру буде оприлюднено оголошення про проведення конкурсу, інформація про кандидатів, допущених до співбесіди, результати конкурсу. Співбесіда з претендентами буде фіксуватися за допомогою відео- та аудіозасобів.

«Система надання безоплатної правової допомоги отримає додатковий експертний пул у вигляді Наглядової ради. Вона здійснюватиме і необхідний консультаційний супровід, і певний нагляд за роботою системи надання БПД. Таке посилення команди буде відчутним і для наших клієнтів, і для суспільства загалом», – переконаний Олексій Бонюк.