logoFacebook-3

   

Пункти дистанційного доступу 2

   

Виїзні консультаційні пункти 2

   

ja maju prav

   
   

Корисне для адвокатів

   

Нормативно правова база

   

Корисні посилання  

Офіційне інтернет-представництво Президента України
Верховна Рада України
Кабінет Міністрів України
Міністерство юстиції України
koord c
   

bezpeka praci

   

1pracia

   

На сайті 14 гостей та відсутні користувачі

   

Як адвокати дотримувались стандартів якості надання БВПД у 2017 році

Деталі

Uspіshna spravaЗгідно з п. 2 ст. 26 Закону України від 02.06.2011 №3460-VI «Про безоплатну правову допомогу» адвокат, який надає безоплатну вторинну правову допомогу, зобов’язаний надавати цю допомогу якісно та в необхідному обсязі. Такий же обов’язок покладений на адвокатів контрактом, який вони укладають із центром з надання БВПД.

Рада адвокатів України 17.12.2013 схвалила проект стандартів якості надання безоплатної правової допомоги у кримінальному процесі. Наказом Міністерства юстиції України від 25.02.2014 №380/5 схвалені РАУ стандарти якості були затверджені та введені в дію з 01.07.2014.

Стандарти – це 29 обов’язкових для виконання кроків, які повинен здійснювати адвокат, надаючи безоплатну вторинну правову допомогу у кримінальному процесі, що є гарантією надання ним/нею такої допомоги якісно.

З 01.07.2015 запроваджено проведення моніторингу дотримання адвокатами стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі, затверджених загаданим вище наказом Мін’юсту.

Моніторинг здійснюють менеджери з якості (начальники відділів забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів або особи, які виконують їх обов’язки) відповідно до наказу Координаційного центру з надання правової допомоги від 06.04.2015 № 136 «Питання організації моніторингу дотримання адвокатами стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі».

До уваги громадськості – Регіональний центр з надання БВПД у Волинській області (далі – Регіональний центр) публікує звіт свого менеджера з якості Ігоря Фоміна за результатами проведення згаданого моніторингу.

Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги.

Протягом січня - грудня 2017 року у 14-ти населених пунктах Волинської та Рівненської областей менеджером з якості Регіонального центру проведено 82 моніторинги дотримання 40 адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, стандартів якості надання БВПД у кримінальному процесі під час судового провадження у судах першої та апеляційної інстанцій Волинської та Рівненської областей.

Крім цього, за вказаний період проведено 18 бесід з клієнтами (за їх згодою та повідомленням захисників) на предмет визначення рівня комунікації адвоката з клієнтом, що зафіксовано у відповідних формах моніторингу (додаток 3 до Наказу).

В ході проведеного моніторингу в судах Волинської області та під час бесід з клієнтами встановлено, що адвокати здійснювали захист Клієнтів у відповідності до положень стандартів якості, затверджених наказом Міністерства юстиції України №386/5 від 25.02.2014.

З метою перевірки достовірності наданої адвокатами інформації у поданих останніми актах на оплату послуг та додатків до них, в частині дотримання вимог стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі, менеджером з якості проведено моніторинг наданих адвокатами відомостей у разі, коли безоплатна вторинна правова допомога надавалася:

•особам, котрі через свої фізичні або психічні вади (німа, глуха, сліпа тощо) не може реалізувати своє право на захист – 393 особи;

•особам, котрі підозрювалися або обвинувачувалися у вчиненні кримінального правопорушення у віці до 18 років – 106 особи;

•особам, котрі не володіли мовою, якою ведеться провадження – 25 осіб.

В ході вказаного моніторингу, порушень положень стандартів якості, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 386/5 від 25.02.2014, не виявлено.

Окрім того, за звітний період менеджером з якості Регіонального центру, у відповідності до вимог наказів директора Регіонального центру № 234 від 26.09.2016, № 79 від 28.03.2017, у відповідності до підпунктів 12, 22 пункту 8 Положення про Регіональний центр, затвердженого наказом Координаційного центру з надання правової допомоги від 03.01.2017 № 2, для забезпечення належної співпраці між Регіональним та місцевими центрами, здійснено моніторинг діяльності відділів Луцького (28.03.2017 – «Рожищенське бюро правової допомоги», 20.10.2017 – «Маневицьке бюро правової допомоги»), Ковельського (22.09.2017 – «Любешівське бюро правової допомоги») та Володимир-Волинського (20.06.2017 – «Локачинське бюро правової допомоги») місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги в частині забезпечення якості правової допомоги, за місцем їх розташування.

За результатами проведених організаційно-контрольних заходів складені відповідні довідки, які висвітлені на офіційному сайті Регіонального центру з НБВПД у Волинській області у розділі «Внутрішній контроль».

На виконання п. 5 наказу Координаційного центру з надання правової допомоги № 136 від 06 квітня 2015 року, з метою підвищення якості надання безоплатної вторинної правової допомоги та налагодження постійного зворотного зв'язку з суб'єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги та суб'єктами права на таку допомогу, за період з 01.04.2017 по 15.05.2017 та з 01.10.2017 по 15.11.2017 менеджером з якості Регіонального центру проведено анкетування 54-хадвокатів щодо визначення ступеня задоволеності адвоката роботою Регіонального центру з надання БВПД у Волинській області (додаток № 8 до вищезгаданого наказу), 26-ти адвокатів щодо самооцінки адвоката (додаток № 7), а також опитано 12 суб’єктів права на безоплатну правову допомогу щодо визначення ступеня задоволеності клієнта послугами адвоката (додаток № 4).

Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між ними

Менеджером з якості Регіонального центру на регулярній основі здійснюються заходи, щодо обміну досвідом та підвищення кваліфікації адвокатів системи БПД.

Так, 24.02.2017 в приміщенні юридичного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Відділом організовано та проведено робочу зустріч з адвокатами системи надання безоплатної вторинної правової допомоги у Волинській області.

У заході взяли участь директор Регіонального центру, керівники структурних підрозділів Регіонального центру та 26 адвокатів системи БВПД в області.

Темою обговорення була подальша співпраця Регіонального центру з адвокатами регіону в умовах змін законодавства про надання безоплатної правової допомоги.

Інформація про проведення вищезазначеного заходу висвітлена на офіційному сайті Регіонального центру у рубриці «Новини», а також на сторінці Регіонального центру в соціальній мережі Facebook.

27.06.2017 в приміщенні Регіонального центру менеджером з якості проведена робоча зустріч з партнерами системи безоплатної правової допомоги з обговорення проблемних питань, які виникають у процесі надання безоплатної вторинної правової допомоги. Під час зустрічі адвокатам системи БВПД наголошено, що встановлення ними психологічного контакту з клієнтами є однією з важливих складових забезпечення якісного надання безоплатної вторинної правової допомоги, оскільки, вміння адвоката знайти спільну мову з підзахисним дає йому можливість отримати від останнього повну та достовірну інформацію, завдяки якій захисник зможе використати всі необхідні засоби захисту, передбачені КПК України та іншими законами України, з метою забезпечення дотримання прав, свобод і законних інтересів свого клієнта, з’ясувати всі обставин, які спростовують підозру чи обвинувачення, пом’якшують чи виключають його кримінальну відповідальність.

Інформація про проведення вищезазначеного заходу висвітлена на офіційному сайті Регіонального центру у рубриці «Новини», а також на сторінці Регіонального центру в соціальній мережі Facebook.

28.09.2017 у приміщенні Регіонального центру менеджером з якості організовано та проведено робочу зустріч з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу у регіоні.

В ході зустрічі були обговорені питання щодо правових підстав застосування Конвенції та рішень Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя в Україні, використання у роботі адвоката принципів медіації, оформлення адвокатами актів для оплати наданих послуг, а також пропозиції щодо внесення змін до Постанови КМУ про оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають БВПД.

Інформація про проведення вищезазначеного заходу висвітлена на офіційному сайті Регіонального центру у рубриці «Новини», а також на сторінці Регіонального центру в соціальній мережі Facebook.

28.11.2017 менеджером з якості забезпечено проведення Чернігівським громадським комітетом захисту прав людини одноденного тренінгу для працівників місцевих центрів з надання БВПД та адвокатів, які здійснюють надання такої допомоги у Волинській області, з питань міжнародних стандартів та національних правових аспектів захисту прав, надання безоплатної правової допомоги та доступу до судових послуг шукачам притулку, біженцям та вразливим категоріям негромадян.

В ході тренінгу адвокатів та представників Регіонального та місцевих центрів області, які прийняли участь у вказаному заході, ознайомлено з процедурою визначення статусу біженця за Конвенцією про статус біженців 1951 року та Законом України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового заходу», з особливостями оскарження рішень державної міграційної служби України про відмову у прийнятті заяви шукача притулку, оформленні документів для її розгляду, у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. Лекційний матеріал закріплено проведенням практичного заняття, під час якого між учасниками тренінгу відбулась жвава дискусія.

Інформація про проведення вищезазначеного заходу висвітлена на офіційному сайті Регіонального центру у рубриці «Новини», а також на сторінці Регіонального центру в соціальній мережі Facebook.

04.12.2017 для працівників місцевих центрів з надання БВПД, адвокатів, які здійснюють надання такої допомоги у Волинській області, а також для студентів 3 і 4 курсу Волинського інституту імені В'ячеслава Липинського Міжрегіональної академії управління персоналом за спеціальністю «правознавство», менеджером з якості організовано та проведено спільно з адвокатом-тренером/модератором Єловим В.А. одноденний тренінг з питань використання права на звернення до Європейського суду з прав людини та вимог до заповнення формуляру скарги.

В ході тренінгу студентів, адвокатів та представників Регіонального та місцевих центрів області, які прийняли участь у вказаному заході, було ознайомлено з Регламентом ЄСПЛ, протоколами №№ 15-16 до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ознайомлено присутніх із бланком формуляру звернення до ЄСПЛ з детальним роз’ясненням порядку його заповнення.

Інформація про проведення вищезазначеного заходу висвітлена на офіційному сайті Регіонального центру у рубриці «Новини».

Узагальнення та систематизація успішного захисту та кращих практик адвокатської діяльності

На виконання п. 4 наказу Координаційного центру з надання правової допомоги № 136 від 06 квітня 2015 року, з метою систематизації прикладів успішного захисту та кращих практик адвокатської діяльності, за результатами перевірки достовірності наданої адвокатами інформації у поданих останніми актах на оплату послуг та додатків до них, в частині дотримання вимог стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі, менеджером з якості Регіонального центру протягом січня-грудня 2017 року узагальнено, підготовлено та подано до Координаційного центру з надання правової допомоги для внесення до інформаційного дайджесту про роботу системи безоплатної правової допомоги 12 письмових інформацій щодо кращих практик захисту та типових звернень громадян.

   
© 2014 Волинський обласний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги | При використанні матеріалів сайту посилання обов'язкове
Розробка: Троценко Сергій | admin@ legalaid.gov.ua